Marknadsföring

Hur skiljer sig offline- och onlinemarknadsföring?
Idag används allt mer digital marknadsföring och reklam via sociala medier- plattformar som Youtube och Instagram, eller tillsammans med kända bloggare och influerare. Och den har stor genomslagskraft. Men vilka är då fördelarna med onlinemarknadsföring jämfört med beprövade offlinekanaler? Fyller de senare fortfarande en funktion eller har de spelat ut sin roll?

Marknadsföring via sociala medier
Onlinemarknadsföring kan handla om att spela reklamvideor på egna kanaler eller betala andra kanaler för att visa reklamen. Man kan göra reklam genom bilder eller driva egna kanaler eller konton som också inkluderar textelement. En möjlighet för att slippa alltför mycket merarbete är att låta bloggare och influerare testa och utvärdera produkter eller tjänster i sina egna kanaler. I egenskap av opinionsbildare når de ut till många potentiella nya kunder.

Alla möjligheter som finns med sociala medier är inget nytt (längre), men trots det utnyttjas de inte fullt ut inom alla områden. Kanske handlar det till viss del om bristande kunskap om effekten och följderna. Det vill vi reda ut här:

Fördelar
-Stor spridning
-Lätt att följa upp kampanjer genom klickfrekvens och liknande
-I internetvärlden kan man dessutom reagera på allt och snabbt göra -anpassningar

Nackdelar
-För stor spridningseffekt, om åtgärder inte riktas mot specifika målgrupper
-Ingen personlig kontakt
-Om kampanjer misslyckas finns det risk att drabbas av en ”shitstorm”

Konventionell marknadsföring
Reklamartiklar som kulspetspennor, block eller paraplyer liksom affischtavlor och tidningsartiklar är alla inslag i den gamla beprövade offlinemarknadsföringen. Dessa marknadsföringsåtgärder är fortfarande vanliga och en åtgärd som används särskilt flitigt är de personliga visitkorten. De presenterar all viktig kontaktinformation i ett kompakt format och passar perfekt i plånboken. Man kan alltid ha dem med sig och de fungerar som en bra påminnelse för kunderna. För- och nackdelarna i korthet:

Fördelar
-Kan riktas till en viss målgrupp (t.ex. genom personliga brev)
-Kan också nå en bred massa (t.ex. genom affischtavlor)
-Möjliggör en personlig första kontakt (t.ex. överlämning av visitkort)

Nackdelar
-Långsammare reaktionstid
-Svårt att mäta effekten (med undantag för kupongerbjudanden eller liknande)
-När det gäller marknadsföringsåtgärder som ska nå ut till många människor (affischtavlor) kan man inte specificera målgruppen på förhand och inte påverka om den önskade gruppen uppmärksammar reklamen.

Med facit i hand
Det allra viktigaste är att du anpassar din marknadsföringsstrategi till målgruppen, produkterna eller tjänsterna, och det uppsatta målet. Inte sällan är det målgruppen som avgör om man väljer offline- eller onlinemarknadsföring. Yngre människor tillbringar mer tid på sociala medier än äldre, vilka i sin tur oftare läser tidningar. En bra mix av digital och analog reklam är ofta att rekommendera. Så når du din målgrupp både snabbt och personligt genom de kanaler man använder och föredrar. Ett reklammedlen som inte ska underskattas är visitkorten som lämnas över personligen. Under ett kort möte eller samtal läggs grunden för en personlig relation och ett omedvetet band skapas. Det är fortfarande en viktig del av marknadsföringen. Men inte den enda förstås!