Sökordsanalys (Strategisk SEO)

Vad är syftet och målet med en sökordsanalys?

“Syftet och målet med en sökordsanalys är utforska och förstå era potentiella kunders/målgruppers sökbeteenden online och kartlägga vilka behov de har vid olika typer av frågeställningar samt vilken typ av innehåll de troligt söker efter med målet att driva ökad mängd av kvalitativ organisk trafik till sajten för att skapa fler leads och ökad försäljning.”

Sökordsanalys

Att välja rätt sökord kräver att vi känner till hela spelplanen

Utan att göra ett bra förarbete för din sökordsoptimering och val av nyckelord kommer du inte att kunna välja rätt sökord till din sajt. Först och främst handlar det om att börja i rätt ända genom att prioritera vilka områden som är viktigast för er som företag. Tänk er att ni har ett hundratal produkter eller tjänster på er sajt som ni vill skall synas vid en sökning i Google, frågan är då, vilka är viktigast för er just nu? Vilka ligger närmast er kärnverksamhet? Vilka tjänar ni pengar på? Vilka är mest konkurrensutsatta? Ofta har man en 80/20-situation som brukar vara att det är 20% av produkterna som står för 80% av omsättningen eller vinsten. Har man det förhållandet så är det ju på de 20 procenten man bör sätta igång att arbeta och prioritera med.

Prioritera, prioritera och prioritera
Allt handlar om att lägga både era och våra resurser på rätt ställe annars kan projektet lätt gå överstyr i både timmar för att göra själva SEO analysen men även i nästa steg när man skall börja skapa innehåll för alla sidorna. Så genom att hålla starkt fokus på att hela tiden prioritera vad som är viktigast i alla faserna av sökordsanalysen så kommer vi alltid att ha ett relevant fokus.

Vilken typ av webbsida har ni?
Det hänger ju även på vilken typ av webbsida ni har och vilka typer av mål eller KPIer ni har med er verksamhet. Har man en e-handelssajt blir prioriteringen ännu mer viktig då man kanske har tusentals produkter eller kanske till och med hundratusentals produkter och då gäller det verkligen att välja rätt. Har man en lite enklare sida där det handlar om att generera leads så blir det ju genast lite lättare att prioritera.

Hur mogen är er verksamhet inom SEO?
En annan aspekt utifrån detta perspektivet är ju beroende på hur mogen er verksamhet är inom SEO. Vet man redan idag vilka sidor med tillhörande nyckelord som rankar och vad man vill bli bättre på så blir ju självklart det också en del av prioriteringen.

Vi behöver alltså veta en hel del om er verksamhet, era produkter eller tjänster, er bransch och konkurrenter för att kunna avgöra om ett nyckelord eller fras kan vara viktigt för er eller inte och även var på er sajt det skulle göra bäst effekt. Vi kommer även löpande göra avstämningar runt er sökordsanalys för att se till att vi varken missar något viktigt och att ni får göra vägval på sökord och vilka landningssidor de bör tillhöra när vi inte själva kan göra den bedömningen, det är ju trots allt ni som känner er verksamhet och bransch bäst så det är jätteviktigt att ni är delaktiga i processen runt SEO analysen.

Vilken typ av organisk trafik är viktig?
En annan aspekt i det strategiska SEO arbetet är ju att se till att mäta både status nu på er organiska trafik, är den bara varumärkesrelaterad eller har ni även djupare organisk trafik till sajten dvs trafik som ej är relaterad till ert varumärke utan är relaterad till ett område, uttryck eller frågeställningar runt era relaterade produkter eller områden. Det är ju där den kvalitativa trafiken kommer in i spel och det är ju oftast den vi är ute efter och ju djupare ner i besökarnas sökfunnel vi kan komma desto bättre. Vi vill alltså fånga upp de potentiella besökarnas uppmärksamhet när börjar närma sig eller är nära ett köp.

Sökordsanalys - Välj rätt sökord

Hur gör man en sökordsanalys och vilka sökord skall man använda?

Att göra en väl genomtänkt sökordsanalys är extremt viktigt och kräver självklart lite mer tid men ger ju också en helt annan utväxling när resultaten är på plats. Det gäller ju att ha med sig alla aspekter av ert företag och vad ni vill uppnå, er bransch och utnyttjar era styrkor och även era konkurrenters svagheter så att ni får bästa möjliga förutsättningar till en framgångsrik och långsiktig sökordsanalys.

Ta fram en tydlig och prioriterad plan
Det stora sökordspusslet handlar ju i slutändan om att ha en extremt tydlig plan med er webbsida, vilka sidor som är prioriterade och med vilka sökord som skall vara kopplade till dem. Gör man en ny webbsida från grunden blir det jätteviktigt att lägga hela pusslet för hela webbsidan med kopplade sökord till alla era sidor samtidigt som det är jätteviktigt att mäta vilka sökord och sidor som rankar och driver trafik redan idag så att vi inte missar att peka om de gamla sidorna till den nya strukturen samtidigt som vi har koll på vilken typ av innehåll som rankar idag så att vi kan göra det ännu bättre och nyanserat om möjligt. Även här gäller det att sätta en prioritet på vilket innehåll som bör arbetats om eller fixas med.

Hur väljer jag rätt nyckelord?
Att välja rätt nyckelord är inte alltid det lättaste då det ibland kan finnas hundratals att välja mellan. Därför gäller det att dela upp sökorden i olika delar, exempelvis kan det finnas olika typer av “skiftningar” mellan sökorden eller i kombination med sökorden. Exempelvis städer, lägsta pris, köpa eller olika typer av frågeställningar runt produkten eller tjänsten som gör att man måste börja tänka på vad syftet är med själva sökningen och vad de är ute efter.

Hur tar vi hänsyn till era konkurrenter?
När vi tagit fram potentiella sökord till en specifik sida så börjar vi titta närmare på er egen ranking på dessa och hur era konkurrenter agerar och rankar runt dem och självklart även hur stor sökvolym det finns på sökorden för att kunna få en bra bild av hur konkurrensutsatta era sökord är. Syftet med detta är ju att inte alltid ge sig in i ett tufft getingbo med hård konkurrens utan att välja sina “fighter” noggrant med målet att lägg krutet på rätt nyckelord, oftast lite längre ner i funneln där konkurrenterna förhoppningsvis inte har grävt. Självklart bör man optimera sidan även där det finns tuffare konkurrens men det kommer att ta längre tid och kanske även behöver understöd av Google Ads för att kunna sätta igång med att driva kvalitativ direkt när sökorden är väldigt relevanta och värda att betala för.

Prioritering av sökorden
När det är dags att prioritera sökorden och landningssidorna så är det många aspekter som behöver tas hänsyn till och en av dem är ju er befintliga rakning. Exempelvis om ni rankar på 12:e plats på ett strategiskt viktigt sökord så blir det ju viktigt att få upp den på top 10 dvs på första sidan (helst top 3) i rankning. Detta kan då ställas mot att man har ett annat liknande sökord med samma sökvolym men som inte alls rankar idag så får man ju göra bedömningen om var vi kan få bäst utväxling på spenderad tid och var konkurrensen finns. Så alltid lägst hängande frukt först så att vi kan får bra resultat på de sökord och fraser som är prioriterade för er.

URL-strukturen är A och O…
Om man skall bygga en helt nu webbsida så är en väl genomtänkt URL-struktur med URLer som är kopplade till själva innehållet och dess prioriterade sökord/fraser xtremt viktigt. Det gäller verkligen att tänka igenom hur innehållet skall vara strukturerat och vilka sökord/fraser som skall vara var i strukturen. Vilka huvudsidor och undersidor ska vi ta fram samt hur interna länkar skall funka i strukturen. Om man jobbar med en befintlig webbsida så får man eventuellt strukturera om webbsidan eller vissa delar av webbsidan och peka om.

Mål, syfte och CTAs
Det är även viktigt att man har tydliga mål och syfte på varje sida i strukturen så att man har rätt CTA-knappar på sidan och att man hela tiden har full koll på vad vi vill att nästa steg skall vara i besökarens processer, detta beroende på var i sök-funneln besökaren befinner sig. Ju längre ner desto mer säljdriva CTAs.

De faktorer som vi väger in när vi prioriterar är följande:

 • Relevans
 • Sökvolym
 • Konkurrens
 • Nuvarande rankning
 • Top, mid eller low i sökfunneln
 • Intern prioritet
 • Potential
 • Komplexitet i att skapa innehållet
 • Lägst hängande frukt

Sökordsanalys - Skapa innehåll

Vilken typ av innehåll skall vi ta fram och vilka sökfrågor skall besvaras?

Det strategiska sökordsarbetet handlar om att förstå era potentiella besökares behov och hur vi skall besvara deras frågor på bästa möjliga sätt och även förstå var de är i sina köpprocesser så att vi kan ge dem rätt information så att de förhoppningsvis genomför sin transaktion eller kontaktar just er. Allt handlar om att förstå psykologin bakom varje sökning och vad de är ute efter så att vi kan skapa rätt innehåll för de söktillfällen som vi har valt ut att jobba med dvs det innehållet ni skall bemöta era potentiella kunder med och vid rätt tillfälle för dem.

Små nyansskillnader
Ibland kan det vara väldigt små nyansskillnader i formuleringen av sökfrasen som avgör vad sökaren är ute efter och där sökresultatet kan vara väldigt olika men som vid första anblicken utan djupare analys skulle kunna betyda samma. Därför är det jätteviktigt att vi gör granskningen noggrant för att kunna säkerställa var i deras köpprocesser de är med sina sökningar och var i sökfunneln de befinner sig.

Hur skall vi besvara sökfrågan?
När vi etablerat vad sökaren är ute efter med sin sökning så kommer ju nästa fråga. Hur skall vi besvara sökfrågan och med vilken typ av innehåll? Bilder, text, punktlista, topplista en film eller kanske alla alternativ? Det är ju det som är frågan och är viktigt att man tänker igenom innan man börja skapa innehållet på sidan. Beroende på hur mycket resurser man har till respektive sida så kan ju en sida svara på flera olika typer av sökningar men som är nära relaterade till sig men i en perfekt värld så vill man ju såklart gå på djupet och ha en landningssida för varje sökordsnyans men det är nog ganska orealistiskt att ha som ambition men att över tid försöka att nyansera och dela upp sökorden på fler undersidor om möjligt för bättre resultat.

Börja mäta
När innehållet är på plats på webbsidan är det jätteviktigt att man börjar mäta hur det går med rankningen och även trafiken till sidan i steg två när sökorden börjar klättra. Viktigt att hålla koll på rankingen så att man snabbt kan reagera om man börjar tappa ranking. Detta kan göras med olika webbaserade verktyg där Semrush och SEO Moz är ett par av de stora globala verktygen som många använder.

Sökordsanalys – ett komplext hantverk
Som ni säkert vid detta laget redan förstått så är en sökordsanalys inget man bara slänger ur sig på några timmar utan ett djupgående och komplex hantverk med väldigt många faktorer som påverkar slutresultatet så lägg lite extra resurser på detta innan ni tittar på innehåll på webbsidan då sökanalysen ger väldigt mycket bra feedback på vad ni behöver ta fram för innehåll och vad det skall leverera svar på. Så gör det i rätt ordning och se till att göra det rätt så kommer ni att få långsiktiga och varaktiga resultat som kommer att vara en enorm tillgång för företaget i både med och motvind då sökarbetet består oavsett om ni har bra ekonomi eller inte framöver. SEO är en långsiktig försäkring på bra lönsamhet.

Varför inte sätta igång redan idag?

Patrik Rosenfeld

Rosenfeld Marketing AB
Mail: patrik.rosenfeld@gmail.com
Telefon: 070-494 26 52
Min profil på LinkedIn
Digitala Strateger i Sverige på LinkedIn

Vad är strategisk SEO?

Vad är Strategis SEO

 Vad är strategisk SEO?

Syftet med en strategisk SEO är att komma fram till vilka sökord eller fraser som skall vara kopplade till vilka landningssidor och med vilken typ av innehåll.

Sökorden bör vara starkt sammankopplade med kundens kärnverksamhet, produkter eller tjänster och konkurrensen bör också vara väl avstämd så att man inte ger sig in i den tuffaste konkurrensen med fel sökord. Sökorden bör även vara placerade i en sökfunnel med syftet att identifiera vilka typer av behov som finns och var kunderna befinner sig i sina cykler. Allt från bildsök där det mesta börjar ner till nära ett köp. Landningssidan bör alltså ha ett tydligt syfte dvs att besvara de potentiella kundernas sökfrågor i Google på ett väl genomtänkt och kreativt sätt och med rätt typ av innehåll (bild, video, text, topplista, punkform) utifrån vilka frågor som behöver besvaras.

I ett strategiskt SEO-arbete så går man igenom följande steg:

Fas 1: Sökord och landningssidor

 • Workshop och löpande avstämningsmöten
 • Granska befintlig organisk trafik
 • Sökordsanalys
 • Relevans och sökvolym
 • Konkurrentanalys
 • Rankande sökord/fraser
 • Värdering av nuvarande rankning
 • Prioritera sökord/fraser utifrån relevans, rankning och volym
 • Koppla sökord/fraser till nya eller befintliga landningssidor
 • Ta fram rätt URLer

Kund är delaktig i hela processen och vi har 2-3 avstämningsmöten där vi går igenom sökord och prioriterar löpande för att kunna tratta ner till de mest prioriterade områdena.

Fas 2: Ta fram relevant innehåll

 • Workshop och löpande avstämningsmöten
 • Dela upp sökorden i en sökfunnel för att se var i köpprocessen kunderna befinner sig
 • Granska sökord/fraser utifrån vad kunderna vill ha svar på
 • Vilka sökord lämpar sig till bildsök och skapa en bildsöksfunnel
 • Ta fram svar på de potentiella kundernas sökfrågor
 • Hur skall frågorna besvaras? (bilder, text, topplistor, punktlista, video mm)
 • Ta fram syfte och mål med varje sida
 • Instruktionsdokument till de som skall skapa innehållet

Både kund och de som skall skapa innehållet är delaktiga i fas 2.

Kontakta mig om du vill komma i kontakt med en riktigt bra SEO byrå i Malmö eller om du vill veta mer som SEO, strategisk SEO, sökordsanalys, sökmotoroptimering eller strategier runt SEM generellt!

Varför inte sätta igång redan idag?

Patrik Rosenfeld

Rosenfeld Marketing AB
Mail: patrik.rosenfeld@gmail.com
Telefon: 070-494 26 52
Min profil på LinkedIn
Digitala Strateger i Sverige på LinkedIn

Sälj mer med bildsök

Sälj mer med hjälp av bildsök! Patrik Rosenfeld på digitalastrateger.com berättar hur du kan tjäna mer pengar genom att titta närmare på beteenden runt bildsökningar.

Vad gjorde era kunder för att hamna just på er webbsida? Och ännu viktigare vad gjorde de andra som inte hamnade på er webbsida?

Precis som de flesta som jobbar med konvertering så kan det ju vara bra att inte bara hålla fokus och optimera på de få procent som verkligen köper något utan även rikta fokus på dem som inte hittar till er webbsida och inte köper något och ställa sig frågan: -Hur kan vi få fler att bli exponerade av era produkter och/eller ert varumärke, både tidigare och mer relevant och när kunderna är som mest mottagliga?

Just det. Ni gissade rätt. Vid bildsökningar i Google!

Jag menar om jag bara fokuserar på sista steget för att öka konverteringsgraden så kan jag såklart öka med ganska många procent men även om du ökar konverteringen med 10% (vilket ju är fantastiskt bra) så ökar du du ju bara konverteringen från låt säga 2% till 2,2%. Inte alls dåligt om du omsätter 1 miljard. Men för att få riktigt bra resultat så måste du ju även öka antalet potentiella kunder som kommer till din sajt också.

Ökad organisk trafik med bildsök
Då undrar ni såklart hur jag tänker att man skall öka den organiska trafiken med hjälp av bildsök? Faktum är att jag har en långt gången teori på hur man skulle kunna uppnå en stor del av denna ökning. Bakgrunden till detta är ett väldigt spännande projekt jag genomförde för drygt ett år sedan där jag fick en hel del aha-upplevelser runt hur de potentiella kundernas sökbeteenden och agerande var innan de ens har insett eller förstått att just ert varumärke existerade och hur de skulle kunna hitta till er i större utsträckning. Dvs att ni kommer upp i deras medvetande långt före de hade gjort tidigare om över huvud taget.

Bildsök är nyckeln
Huvudingrediensen i min teori är bildsök där man väver in målgrupper, deras intressen, deras sökbeteenden och vad de söker efter och hur de söker och inte bara att de söker efter en soffa eller liknande utan verkligen ta reda på hur deras sökbeteenden börjar och vad de söker efter i början /när de insett att de behöver köpa en ny soffa och vad de hoppas hitta vid sina sökningar. Är det bilder de söker efter? Vilken typ av bilder söker de efter? Vad skall vara på bilderna? Vilken vinkel? Vilken miljö skall soffan vara i? Och så vidare. Behöver vi komplettera bilderna med något? Priser? Ska det även finnas pris på soffbordet och kanske färgval på soffan?

Bildsöks-funnel
En bild säger ju faktiskt mer än tusen ord och i detta fallet är det verkligen så. För om du kopplar en sökfras från en specifik målgrupp och tar reda på exakt vad de vill få ut av sökningen och vad de hoppas finna så har du nått ganska långt. Kan du dessutom placera sökningarna i en funnel som jag kallar lite slarvigt “bildsöks-funnel” där det sker bildsökningsfraser som är uppmappade i en funnel där sista steget är att komma in på er webbsida som de kanske inte kände till före de såg en bild på era produkter. Så frågan blir ju då: -Hur skall vi som företag agera i denna bildsöks-funnel för att få så många som möjligt att bli exponerade för just vårt varumärke och våra produkter.

Sökfas 1
Längst upp i bildsöks-funneln skulle det ju kunna vara generella sökord (shorttail) som soffa eller soffgrupp och genom att ta reda på vad målgrupperna vill få ut av just de sökorden ta fram bilder som just matchar deras behov. I denna fas är ju de potentiella kunderna oftast bara ute och rekar och kollar vilka alternativ som finns där ute och söker inspiration och soffor eller soffgrupper som matchar den bild som de har i sitt huvud. Har blir varumärken exponerade och hamnar i kundernas medvetanden. Faktorer som hur sofforna står på bilderna och hur det är möblerat blir nu i fokus.

Sökfas 2
I sökfas två blir det genast lite mer konkret (longtail) och det är nu som man går in på flera olika varumärkens webbsidor, dvs era konkurrenter. Om ni kan vara med i denna sökfasen med era bilder så har ni väldigt mycket att hämta genom att veta exakt vad kunderna är ute efter. I denna fas är kunderna lite mer konkreta och vill gärna få mer än bara inspiration dvs få indikationer på vad saker och ting kostar och vilka olika typer av varianter sofforna finns i. I denna fas har man kanske blivit mer konkret i sina sökningar, exempelvis “vit loungesoffa i skinn” för de har redan blivit inspirerade i sökfas 1 och vill nu börja titta mer konkret på vad det finns för alternativ på det som fångade deras intressen i sökfas 1 och även kostnad och varianter. Här hamnar bildfokus mer på detaljer.

Har man tagit reda på vad som sker i sökfas 1 och 2 och vad kunderna är ute efter där och har anpassat sina bilder och texter (kan ju även vara filmer eller annat) utifrån kundernas bildsökbeteenden och var de är i funneln så är det stor chans att man har fångat kundernas intressen i större utsträckning än era konkurrenter för att ni framstår som trovärdiga och prickar in vad kunderna va ute efter och gör kundernas bildsök-funnel till en behaglig upplevelse utan att behöva hitta bilder som passar dem efter att ha scrollat flera kilometer utan direkt på första sidan.

Många gör bildsökningar
Glöm inte att väldigt många sökningar som sker på Google är ju just bildsökningar och har ni produkter som det är troligt att man bildsöker så blir det ju ännu mer relevant för er att optimera era bilder utifrån ovan beskriven bildsöks-funnel.

Intervjuer
Hur gör man då detta undrar ni då såklart? Svaret är kanske inte helt enkelt men om man börjar med att ta reda på hur målgrupperna ser ut och börjar intervjua dem och har fokus på deras sökbeteenden, hur de söker, vad de söker efter och exakt vad de hoppas att hitta vid en sökning så kommer ni att komma väldigt långt. Ni kommer att hitta nya sökord/fraser och nya typer av innehåll som ni inte visste att kunderna va intresserade av. Ni kommer att lära känna era kunder väldigt bra och hur de tänker. Självklart skall ni fokusera på era huvudmålgrupper och börja där. Se till att ni har helt uppdaterade målgrupper innan ni sätter igång så kolla gärna i Google Analytics på er demografi (under målgrupper) där ni kan se vilka målgrupper ni har på specifika produkter eller produktgrupper men glöm inte att det kan finnas målgrupper som ni missat med er marknadsföring som också kan vara intressanta att få in till er webbsida. Har ni butiker så kan ni ju be dem beskriva era målgrupper också för att få en kompletterande bild.

Genom att intervjua befintliga kunder kan ni ta reda på hur de kom till just er webbsida och varför. Ni kommer att ni se mönster som ni sedan kan agera på i form av olika typer av innehåll och ni kommer även se mönster på de sökfaser som just era kunder har. Kan ju bli fler än 2 sökfaser beroende på hur komplexa produkter och processer ni har och det kanske inte bara handlar om bilder? Kan ju även vara filmer eller annat typ av material som de är ute efter. Så länge ni håller fokus på era målgruppers sökbeteenden så kommer ni att se mönster.

Ökad omsättning
Det är ju runt bildsök jag tror att en stor del av ökningen kommer att ske när ni skaffar er koll på era potentiella kunders/målgruppers bildsökbeteenden och generella sökbeteenden innan de överhuvudtaget blivit medvetna om ert varumärke. Finns era bilder sökbara i större utsträckning kommer fler att bli exponerade av ert varumärke och fler kommer att besöka er webbsida. Bara genom att ni har koll på era målgruppers sökbeteenden. Så skaffa er koll på era potentiella kunders bildsöks-funnel och ni kommer ni att öka er försäljning markant…

Prova vet jag!

Ha en jättefin dag!
Patrik-Rosenfeld
Patrik Rosenfeld

Ägare & grundare
Digitala Strateger i Sverige
Mail: patrik.rosenfeld@gmail.com
Telefon: 070-494 26 52
Min profil på LinkedIn
Digitala Strateger i Sverige på LinkedIn

Tre frågor till SEO-gurun Christian Rudolf på Topdog

Christian-rudolf-seo-konsult.jpg

Dags för Christian Rudof från välkända SEO-företaget Topdog att svara på våra tre frågor! Med  mer än 10.000 timmar av sökmotoroptimering & processutveckling är Christian är en av de tyngre SEO-specialisterna vi har i Sverige. Christian är en välkänd föreläsare och skriver för flera digitala tidningar i Sverige, bland annat Internetworld och Dagens Industris digitala tidning. Idag har Topdog bland annat kända kunder som Mr Green, Nicotinell, Talentum, Mediaplanet och Betsson.

Varför är SEO viktigt enligt dig?

Sök är det vanligaste sättet för internetsanvändare att hitta nytt innehåll och jämför man Adwords och SEO, är det SEO som leverar de största volymerna av trafik, både avseende i transaktionssyfte och i informationssyfte. Givet att ingen annan metod, kan leverera så mycket värdefull, trafik så är det, den viktigaste färdigheten, inom digital marknadsföring idag.

Hur håller du dig uppdaterad inom området SEO? Finns det några experter, bloggar eller sajter du kan rekommendera att följa?

Jag är driver ständigt 3-5 större projekt inom SEO (Jag är inblandad i ännu fler men inte projektledare för dem.) Ofta handlar dessa projekten om att man skall pressa på mot toppen, för kommersiella sökningar eller att det är stora mediasajter som vill “Få mer trafik”. Med jämna mellanrum, stöter man på problem som ofta inte är helt lätta att förstå eller lösa. Det är när man löser dessa problem som man håller sig “uppdaterad” med det senaste inom SEO.

Det finns också en typ av data som är svår att få, när man bara “jobbar SEO”, det är hur ekosystemet sök, ändrar sig. För att hänga med där brukar jag läsa RKG Merkels digitala kvartalsrapportSearchmetrics släpper emellanåt mycket intressant data.

Jag är också kompis med ett gäng amerikanska SEO:are som delar en hel del data och upplevelser i Google med mig. Det hjälper mig också då dessa upplevelser förr eller senare kommer hit.

Men ett mer konstruktivt tips till de som läser detta är att tex följa denna twitterlistan som jag skapat (Tyvärr pratar man också mer än SEO, där, tex amerikanska valet, så man behöver filtrera ytterligare en del.)

Om du skulle ge ett bra råd inom SEO, vilka skulle det bli?

Keywordanalys är något som är underskattat. Detta gäller speciellt om du driver en stor sajt, då behöver man ha koll på vad som är viktigt. En dålig keyword analys, skapar inte rätt content och målen blir bara fokuserade på “huvudorden”. Men det skapar även andra problem. En marknadschef som inte har tillgång till ordentligt keywordanalys, missar ju många dimensioner om vad som är viktigt för det företagets potentiella användare och hur stort möjlighetsmoln man har i Google (och hur man performar mot det möjlighetsmolnet)

Finns det något med Google som förbryllar dig?

Att Google, 2016, fortfarande är så dåliga avseende spam. Den senaste pingvinen ändrade inget, snarare tvärtom.

Tack Christian!

Vi tackar Christian för att han delade med sig av sin kunskap till oss andra i gruppen!

Patrik Rosenfeld

Digitala Strateger i Sverige
Mail: patrik.rosenfeld@gmail.com
Telefon: 070-494 26 52
Min profil på LinkedIn
Digitala Strateger i Sverige på LinkedIn

Tre frågor till SEO-experten Hans Sandblom

Hans Sandblom

Idag ställer vi tre frågor till SEO-experten Hans Sandblom, en riktig tungviktare i branschen som har levt, andats och varit passionerad sökmotoroptimerare sedan 1998. När Hans började med med sökmotoroptimering fanns inte Google ännu och alla sökmotorer hade olika algoritmer för rankning.

Hans startade upp SEO Logik AB 2005 som sedan såldes till Notabene/Guava efter tre år. Idag är Hans teknisk SEO-chef på SEO Design AB sedan 2011.

Varför är SEO viktigt enligt dig?

I dagens digitala samhälle där de flesta företagen har hemsidor och en otrolig mängd människor använder sökmotorer som exempelvis Google för att hitta produkter och tjänster så finns det varken något mer effektivt och kostnadseffektivt sätt att marknadsföra sig på. När jag startade med SEO 1998 så myntade jag begreppet ”Syns man inte så finns man inte”, det säger ju allt om hur viktigt SEO är, speciellt idag.

Hur håller du dig uppdaterad inom området SEO? Finns det några experter, bloggar eller sajter du kan rekommendera att följa?

Det finns enormt mycket bra ställen som informerar om SEO idag jämfört med när jag startade, då fanns i princip enbart  WebmasterWorld vilket fortfarande finns och är en enormt bra resurs där massor av internationella experter hänger, rekommenderar medlemskap för att nå ”Supporter forums”.

Här kommer några bra hemsidor för att hålla sig up to date:

https://www.webmasterworld.com/
http://searchengineland.com/
https://moz.com/
https://www.searchenginejournal.com/

Ovärderliga verktyg:

https://www.screamingfrog.co.uk
https://ahrefs.com/
http://www.searchmetrics.com/
http://www.siteliner.com/
https://www.seoprofiler.com/  

Om du skulle ge tre bra råd inom SEO, vilka skulle det bli?

1. ”Content is King”, Bra struktur med bra sidor med rätt rubriker där sökord ingår, inte ”Välkommen till…” (H1), korrekt brödtext som innehåller sökord och böjningar på orden (minst 100 ord och unikt skriven)

2.  “Rätt metainformation med title (max 58 tecken) och descriptions (max 150 tecken) som innehåller sökorden som är säljande skrivna, unika på alla sidor.”

3. Bra länkstrategier med en naturlig mix av branding och sökord i länktexterna (max 3-4% av ”moneykeywords) från en mix av hemsidor inom ämnet samt auktoritära hemsidor. Det är ingen hjärnkirurgi men det gäller att hålla tungan rätt i munnen och framförallt ta hjälp av experter för att exempelvis analysera hemsidan och komma med åtgärdsplaner. Det finns otroligt många tekniska aspekter som kan vara fel, det ser vi dagligen i vårt jobb. Exempelvis, bygg inte en ny webb med ny struktur utan att spara gamla sökvägar så att de sidorna kan pekas till de nya. Är man lite logisk så kan man ju förstå att andra hemsidor kanske länkar till en undersida som inte längre finns, då blir ju värdet förlorat. Detta är väldigt vanligt förekommande. Gör en kontroll i ahrefs.com på er domän och se på ”Broken Links” för att analysera brutna länkar, eller anlita ett kompetent SEO-bolag!

Tack Hans!

Vi tackar Hans för att han delade med sig av sin kunskap till oss andra i gruppen!

Patrik Rosenfeld

Digitala Strateger i Sverige
Mail: patrik.rosenfeld@gmail.com
Telefon: 070-494 26 52
Min profil på LinkedIn
Digitala Strateger i Sverige på LinkedIn

Tre frågor till SEO-experten William Hollingworth

William Hollingworth

William Hollingworth har en teknisk bakgrund av webbutveckling och efter det studerat Onlinemarknadsföring på Medieinstitutet. Han har sedan examen arbetat som SEO Consultant på Web Guide Partner.

Från utbildningen har William en bred kunskap inom det flesta digitala kanalerna. Men de senaste åren har han valt att gå mot spetskompetens inom SEO. Han arbetar idag mycket med stora sajtmigreringar och förändringar i organisationers digitala utveckling samt deras SEO-strategier.

Varför är SEO viktigt enligt dig?

Sökmotoroptimering är en kanal där en stor variation av människor befinner sig. Därför är det viktigt att synas på det som är relaterat och relevant för den identifierade målgruppen. De flesta använder en sökmotor dagligen. Olika sökningar som görs har olika syften bakom sig och det handlar om att kunna besvara detta på bästa möjliga sätt. Med rätt strategi kan du hitta hur din målgrupp söker, även om det inte alltid är lätt så är det din guldgruva!

SEO är en ständigt växande kanal och det gäller att hänga med om man ska nå positiva resultat. Det mobila söket har gått om desktop och voice search växer enormt. Enligt denna undersökning har röststyrda sökningar gått från 0 % till 10 % det senaste året. Denna utveckling skapar nya utmaningar samtidigt som det blir allt viktigare att hålla sig uppdaterad och fokusera på rätt saker. Det som fungerade förra veckan kan vara helt inaktuellt imorgon.

Hur håller du dig uppdaterad inom området SEO? Finns det några experter, bloggar eller sajter du kan rekommendera att följa?

Jag följer en del bloggar inom den digitala branschen för att hålla mig uppdaterad om vad som trendar och snackas om. Jag försöker att hålla mig uppdaterad inom de flesta digitala kanalerna då en grundlig kunskap och koll på vad som händer är till väldigt stor nytta. Det blir allt mer komplext att arbeta med kundernas utmaningar och det krävs mer kunskap från oss konsulter. Vi har en väldigt bra kunskapsspridning på Web Guide Partner för att hålla varandra uppdaterade, då det är väldigt lätt att någon nyhet missas.

Många av de bloggar jag följer ger bra och konkreta tips man kan applicera direkt på pågående projekt. Moz Whiteboard Friday brukar svara på frågor som kan vara komplexa.
Search Engine Roundtable är alltid up-to-date. De skriver om internationella nyheter, vad som händer hos sökmotorerna och vilka uppdateringar som görs. De skriver även om förändringar hos sökmotorer som inte kommer till Sverige direkt. Den informationen kanske verkar irrelevant, men det alltid bra att ha en vetskap om dem i förväg så att man kan förutse förändringarna och anpassa strategin efter kommande förutsättningar.

Jag följer även några svenska digitala nyhetssajter för att se om det skrivs om några av de kunder jag arbetar med. Det är alltid bra att ha en insikt och förståelse för kunder utmaningar, även om det inte berör SEO eller deras andra digitala kanaler.
http://digital.di.se/ och http://www.ehandel.se/ är två jag kan rekommendera.

Om du skulle ge tre bra råd inom SEO, vilka skulle det bli ?

1. SEO behöver inte handla om att kunna allt. Det handlar om erfarenhet av att ha testat olika metoder för att se vad som fungerar för just dig eller din kund. Som jag nämnde tidigare – det som fungerade förra veckan kanske inte fungerar imorgon.

2. Ha tålamod. SEO är långsiktigt där goda resultat tar tid. Se till att noggrant följ upp det du gjort så kommer du framöver se resultaten av ditt arbete!

3. Se aldrig din SEO-strategi som färdig, det är ett löpande arbete. Det finns alltid saker som kan förbättras eller förnyas.

Tack William!

Vi tackar William för att han delade med sig av sin kunskap till oss andra i gruppen!

Patrik Rosenfeld

Digitala Strateger i Sverige
Mail: patrik.rosenfeld@gmail.com
Telefon: 070-494 26 52
Min profil på LinkedIn
Digitala Strateger i Sverige på LinkedIn

Tre frågor till SEO-experten Daniel Engström

Daniel Engström

Dags för SEO-experten Daniel Engström att svara på våra tre frågor! Daniel jobbar idag som Nordic SEO Manager på Fritidsresor där han ansvarar för allt SEO-arbete för de nordiska länderna. Ett mycket viktigt arbete för ett resebolag som agerar i en extremt konkuransutsatt bransch. Daniel har även jobbat på Klikki i tre år som senior SEO-konsult och innan dess tre år som SEO Director på DigitasLBi. Daniel har arbetat med flera av Sveriges största varumärken och har hjälpt dem att ta fram både lokala och internationella digitala marknadsföringsstrategier.

Varför är SEO viktigt enligt dig?

SEO och organiskt sök är en outtömlig källa till information. Hur tänker och agerar våra kunder på vår hemsida? Vad är deras intentioner? Vad är det som triggar dem att gå vidare och konvertera? De uppgifter som vi samlar in spelar stor roll i vårt utvecklingsarbete. Det är också viktigt att SEO är en naturlig del av vårt dagliga arbete. Det ska finnas med i varje ny innehållsproduktion, marknadsaktivitet både online och off-line, utvecklingsprojekt och så vidare.

Hur håller du dig uppdaterad inom området SEO? Finns det några experter, bloggar eller sajter du kan rekommendera att följa?

Bloggar är ett enkelt format som är lätt att hinna med när jag till exempel sitter på pendeln på väg till jobbet. Kan varmt rekommendera Googles egna bloggar, men även Moz Blog, Search Engine Watch och Search Engine Land. Jag försöker även hinna med bloggar inom CX – http://www.peoplemetrics.com/blog, UX – http://usabilitygeek.com/ och Analytics – http://www.kaushik.net/avinash/ för att fylla på med annat matnyttigt, men också lära mig från mina kollegor – både gamla och nya. Det är dock viktigt att tänka på att vad som är ”nytt och hett ” i SEO-branschen inte alltid är vad som är bäst för ditt företag eller hemsida. Ta ett steg tillbaka och se över vad som behöver göras, istället för att rusa igenom alla nyheter i din favoritblogg.

Om du skulle ge tre bra råd inom SEO, vilka skulle det bli?

1. Se till att grunderna sitter. Utan struktur och bra innehåll blir det svårt att lyckas med din optimering. Tekniken är i mångt och mycket grunden till en bra SEO. Använd så mycket data du kan för att hitta luckorna och identifiera var det behövs extra jobb.

2. Ta in information och ny kunskap från allt och alla. Dela med dig av din kunskap också. Det finns alltid något nytt att lära sig.

3. Var kreativ. SEO bör som sagt var vara en naturlig del i det dagliga arbetet. Det finns något att dra nytta av i nästan allt som sker både off-line och online.

Tack Daniel!

Vi tackar Daniel för att han delade med sig av sin kunskap till oss andra i gruppen!

Patrik Rosenfeld

Digitala Strateger i Sverige
Mail: patrik.rosenfeld@gmail.com
Telefon: 070-494 26 52
Min profil på LinkedIn
Digitala Strateger i Sverige på LinkedIn

Tre frågor till SEO-experten Sara Clifton

Sara Clifton

Nu är det dags för en riktig SEO-tungviktare, och då talar vi ur ett globalt perspektiv. Sara Clifton. Sara har en lång och gedigen bakgrund med snart 17 år inom sök där hon har jobbat med flera riktigt stora företag, bland annat Samsung, Cisco IBM and BP där hon har lärt sig väldigt mycket om stora och komplexa SEO-lösningar på global basis. Sara äger och driver sedan 8 år specialistföretaget Search-Integration som är marknadsledande inom adwords, SEO, webbanalys och digital strategi. Sara är även en väldigt duktig och erkänd föreläsare och har föreläst över nästan hela världen.

Varför är SEO viktigt enligt dig?

SEO är inte så viktigt i dess form som kanal, så som många ser det. SEO ÄR ingen kanal. SEO är grundläggande för att säkerställa att synlighet blir en faktor och att nyttja möjligheterna att få sina texter, bilder, videoklipp eller PR indexerade och synliga för omvärlden. De flesta bygger en webbplats idag utan att ha studerat hur sökbeteendet ser ut kring deras produkter och tjänster. sökordsanalyser och förståelse kring när och från vilken platform som besökaren efterfrågar materialet är A & O i planeringen av en ny webbplats. SEO är därför den mest fundamentala delen i en marknadsstrategi, eftersom den hänger ihop med marknadsundersökning och målgruppsorientering.

Hur håller du dig uppdaterad inom området SEO?

Jag läser, testar, pratar med mina kollegor i branschen och framför allt delar erfarenheter mellan oss i teamet. Erfarenhet på hur sökmotorn reagerar på olika typer av webbplatser och webbstrukturer är viktig. SEO handlar sällan om att vara först med det senaste.. det handlar om att vara rätt med det senaste och följa användarens och sökmotorns önskemål samtidigt.

Finns det några experter, bloggar eller sajter du kan rekommendera att följa?

Generellt för nyheter inom SEO är searchengineland.se en bra blogg, men Googles egna webmaster blogg-updates  är viktigast. Annars handlar mycket om att testa och att lita på några källor i branschen, läsa på och utvärdera. Sätta upp ett eget Search Console är viktigt för att få egen relevant input om hur webbplatsen spindlas och hanteras.

Om du skulle ge tre bra råd inom SEO, vilka skulle det bli?

Svårigheten med att arbeta med SEO i en organisation uppstår därför att SEO spänner över fler än en avdelning för att få effekt och för att kunskapsnivån och ribban på integrering ligger för lågt.

Det finns en anledning till att mitt bolag fick namnet Search Integration 2008 och den är viktig – Det är integrerat arbete som sker och det måste växlas in i organisationen så att alla efterlever SEO-kritiska faktorer som kan gynna besöksflödet digitalt på många plan. Idag är UX design och mobilt beteende i fokus för SEO-utvecklingen och då måste vi våga arbeta med interna taktiska team som har just SEO som en del av sitt ansvar integrerat och i sina respektive grupper när det behövs.

Mina tre råd blir därför:

1. Om mer än 50% av din trafik kommer ifrån sökmotorerna idag – säkerställ då att SEO kan efterlevas även när du växlar plattform eller byter design. Lägg ner den tid som krävs och markera i budget för detta.

2. Arbeta inte med SEO och Adwords i olika spår. I dag ligger de båda nära varandra till vänster i indexet och det är en samlad strategi som krävs för att inte kanibalisering ska uppstå. Det är finlir och kräver budget, men framför allt engagemang och tid. Ha en bra resurs till att jobba med detta då det finns pengar att spara!

3. Organisk SEO ska inte mätas i positionsrapporter. En positionsrapport mäts på varje exakt ord och inte på alla kombinationssökningar kring ett ord. Du ser alltså enbart ranking och positioner för de exakta orden du matar in. Följ upp mot trafikmål på kategorier och framförallt – följ upp mot konverteringsmål och KPI:er genom ett korrekt uppsatt analytics. Optimering av SEO och Adwords ska ske på sista raden och inte på klick och CTR.

Tack Sara!

Vi tackar Sara för att hon delade med sig av sin kunskap till oss andra i gruppen!

Patrik Rosenfeld

Digitala Strateger i Sverige
Mail: patrik.rosenfeld@gmail.com
Telefon: 070-494 26 52
Min profil på LinkedIn
Digitala Strateger i Sverige på LinkedIn

Tre frågor till SEO-experten Linus Larsson

Linus LarssonFoto: André de Loisted

Dags för SEO-experten Linus LarssonThule att svara på våra frågor! Linus jobbar idag som Global Online Traffic Manager på Thules huvudkontor. Innan dess som SEO-konsult på TopVisible i Malmö. Linus har en bakgrund som produktionsledare och frontend-utvecklare så han har stor förståelse runt  det tekniska som lägger grunden för bra SEO och det budskap som sen skall presenteras på webbsidan.

Varför är SEO viktigt enligt dig?

Det korta och kanske uppenbara svaret är att organisk sök är den största kanalen till vår webbplats. Det långa, och mycket mer intressanta svaret, är att sökmotorn och framförallt sökarnas beteende de senaste åren gett oss en unik insikt i hur våra konsumenter letar, köper och använder våra produkter. Det har skapat en helt ny kärna, inte bara för webbplatsen, men online- och offline-kampanjer, produktlanseringar, namnsättningar och mycket mer. SEO är lite av ett nödvändigt ont för att få bra synlighet i sökmotorerna, men sökmotorerna i sig har i grunden förändrat stora delar av hur vi jobbar.

Hur håller du dig uppdaterad inom området SEO? Finns det några experter, bloggar eller sajter du kan rekommendera att följa?

Som podcast-nörd lyssnar jag gärna på SEO Rockstars med Chris Boggs and Frank Watson. Även om jinglarna är mer än lite småtöntiga lyckas de ofta plocka russinen ur kakan från flera källor och varvar det med egna reflektioner. 45 min i veckan, så perfekt när en cyklar till jobbet! Search Engine Journal och Search Engine Watch är bra källor och givetvis håller jag ett öga på Googles egna bloggar. Om en är ny i branschen kan svenska Sökpodden  vara ett trevligt inslag. Missa inte heller #svseo på Twitter.

Om du skulle ge tre bra råd inom SEO, vilka skulle det bli?

1. För dig som vill jobba med SEO: Bredden är nyckeln. Lär dig så mycket som möjligt inom alla områden av digital marknadsföring, sälj, beteende, programmering, design, UX osv.

2. Var en svamp! Optimera för besökaren, inte för Google. Det är en sliten fras, men inte förlegad. För mig öppnades många dörrar bara genom att sluta säga saker som ”Google-optimering” och börja säga ”konsument-optimering”.

3. Låt SEO genomsyra verksamheten. Sökmotorerna avslöjar mycket om våra konsumenter och deras beteende. Vad kallar de våra produkter? När startar intresset för säsongen? Var finns trenderna? Kan du se det, kan du nyttja det!

Tack Linus!

Vi tackar Linus för att han delade med sig av sin kunskap till oss andra i gruppen!

Patrik Rosenfeld

Digitala Strateger i Sverige
Mail: patrik.rosenfeld@gmail.com
Telefon: 070-494 26 52
Min profil på LinkedIn
Digitala Strateger i Sverige på LinkedIn

 

Tre frågor till SEO-experten Robin Westerlund

Robin Westerlund

I denna helt nya artikelserie gjord endast för medlemmar i gruppen “Digitala Strateger i Sverige” ställer vi tre liknande frågor till experter inom olika områden. Vi kommer att ställa frågor inom SEO, analys, digital strategi, Adwords, digital marknadsföring, sociala medier och e-handel.

Ni får gärna ställa frågor eller att ge feedback till experterna i kommentarsfältet på inläggen i gruppfeeden. Känner du att du själv skulle vilja svara på frågorna så är det bara att hojta till! Allt för så bra kunskapsdelning som möjligt i gruppen!

 

SEO-expert från Betsson först ut!

Först ut att svara på frågorna är SEO-experten Robin Westerund som är SEO-specialist på Betsson Group. Robin har en gedigen bakrund inom SEO och har idag en roll på Betsson där han arbetar med on och off-page SEO som en del av en övergripande digital marknadsföringsstrategi i företaget.

Varför är SEO viktigt enligt dig?

SEO är så viktigt som man låter det bli. Måhända låter det lite flummigt, men det jag menar är att innan man svarar på frågan så måste man definiera vad SEO är för mig. Nu säger jag inte att företag som säljer endast länkar inte ”säljer SEO”, för det är ett sätt att synas bättre i serpen. Men vad är egentligen bättre SEO – en tv-reklam som boostar branded search eller länkar som boostar ranking på attraktiva sökord? Båda är bra är svaret.  Men SEO är så viktigt man låter det vara och har resurser till.

För mig som jobbar på ett stort bolag, så är det viktigt att det genomsyrar hela marknadsavdelningen och de som är ansvariga för att sajten mekas ihop ordentligt. Det är också den stora utmaningen, för som ni vet, ni som pysslar med SEO, det ses fortfarande som lite mystiskt och obegripligt. Det är inte alltid lätt att komma förbi den problematiken.   Sen ska jag tillägga att alldeles oavsett hur viktigt man låter det vara, så måste alltid grunderna vara där. Struktur, innehåll, html-taggar osv. Sajten måste vara optimerad rent tekniskt – sen börjar det roliga.

Hur håller du dig uppdaterad inom området SEO? Finns det några grupper, bloggar eller sajter du kan rekommendera?

Mitt svar på hur jag håller mig uppdaterad är så tråkigt som att vara i det dagligen och se vad som påverkar vad, och hur mycket. Att hela tiden ifrågasätta det ”man vet” är det bästa sättet att hålla sig uppdaterad. Sen kan man alltid läsa exempelvis http://searchengineland.com/ eller liknande för att hålla sig uppdaterad med teknikaliteter och uppdateringar. Därefter beror det på vilken inriktning du vill ta.

Om du skulle ge tre bra råd inom SEO, vilka skulle de bli?

1. Ta inte råd från någon som säger sig veta ”att såhär är det”. Det finns nästan ingenting som är sanningar när det gäller SEO. Testa dig fram.

2. Begränsa dig inte till det som traditionellt anses vara ”bra SEO”. Använd traditionell marknadsföring för att påverka det du vet kommer generera i bättre resultat i sök.

3. Hitta nya vägar och använd just DIN konkurrensfördel (USP) i ditt arbete och ditt segment.

Tack!

Vi tackar Robin för att han delade med sig av sin kunskap till oss andra i gruppen!

Robins webbsida

Patrik Rosenfeld

Digitala Strateger i Sverige
Mail: patrik.rosenfeld@gmail.com
Telefon: 070-494 26 52
Min profil på LinkedIn
Digitala Strateger i Sverige på LinkedIn