Tre frågor till digitala marknadsförings-experten Veronica Stenberg

veronica-stenberg

Dags för Veronica Stenberg att svara på våra tre frågor! Veronica tar i denna intervju ett holistiskt perspektiv på dagens moderna marknadsföring. Veronica arbetar med affärsutveckling med fokus på hur varumärken och organisationer kan gå från traditionell marknadsföring till kommunikation anpassad för en ny digital verklighet. Hon har 13 års erfarenhet från både kund som byråvärlden och med gedigen erfarenhet av både digital strategi och affärsutveckling som genererar mätbara resultat. Sedan ett par år tillbaka bor och jobbar hon i Göteborg men har under 5 år bott och verkat i London.

Vad är modern marknadsföring enligt dig?

Snabbt förklarat är det en kombination av strategi, affärsutveckling, kommunikation, målgruppsinsikt samt ett sätt att jobba aktivt, holistiskt och insiktsbaserat med sin marknadsföring.

Våra förväntningar ändras i och med all ny teknik och plattformar som uppfinns. Därmed innebär det att man behöver se över sitt sätt att jobba med marknadsföringen och kommunikationen, de går hand i hand och kommer allt närmare affären samt är mer centrerad kring målgruppens behov nu.

En klassisk förklaring för detta är ju att förut så talade ett företag om vilka de var, nu ligger makten mer hos målgrupperna och företag behöver hitta hur deras service passar in i redan existerande behov och ofta olika världsbilder som existerar. Plus att modern marknadsföring ställer högre krav på varumärken och företag idag. Det räcker inte med att ha en katschig tag-line, du ska värderingar också, som du aktivt visar hur du arbetar med och vara transparent med dina resultat från.

Hur håller du dig uppdaterad i ämnet? Finns det några experter, bloggar eller sajter du kan rekommendera att följa?

Jag följer många företag på LinkedIn där jag aktivt läser artiklar tex följer jag econsultancy, Forrester, McKinsey och Think with Google.

Samt mixar upp det med att läsa böcker på ämnen som tex behavioural economics, (jag rekommenderar Dan Ariely) eller Seth Godin, Gary Vaynerchuk osv.

Jag tar även kurser online via Coursera eller Skillshare i ämnen som är intressanta eller att jag känner att jag behöver uppdatera mig på.

Sedan har jag ju en hel del passions-projekt som agerar som försökskaniner både för det ena och det andra – där jag kan testa saker och se vad som händer i en miljö där det är helt okej att både misslyckas och att experimentera :). Bland annat har det resulterat i att det innehåll jag producerat för en av mina sajter har fått hamnat på listor på Buzzfeed – inte bara en, utan tre gånger! (den relevanta trafiken kostade mig 0 kr i investering)

Jag försöker att aktivt sätta av 0,5-1h per dag åt att läsa artiklar eller böcker. Det funkar för mig.

Om du skulle ge tre bra råd runt modern marknadsföring, vilka skulle det bli?

1. För det första så även fast digitalt växer, så finns fortfarande en poäng och mening med det tryckta mediumet. Hitta vägar där de kan samspela och komplettera varandra, gärna på ett märbart sätt. Ett exempel skulle vara att om ditt företag använder sig av ngn typ av trycksak, försöka koppla ihop det med det digitala genom en unik kod för att se vilken impact det har. Det finns sätt att utvärdera, bara man hittar dem och är kreativ.

Se allt som görs från ett holistiskt perspektiv, hur samspelar det som görs i olika kanaler och medium, vad passar bäst och när? I målgruppernas besluts och köp-process?

2. Nyckeln till att lyckas med modern marknadsföring är att se över hur man jobbar, både gällande organisationen, nu behöver kanske fler personer vara inblandade, från IT avdelning till kundtjänst. Därmed behöver man skapa både forum och ett arbetssätt som innebär att man jobbar ihop och inte i silos mot samma mål och kunna dela information och agera på den. Samt att man kan iterera fram, både vad gäller en ny hemsida eller den bästa spenderingen av marknadsföringsbudgeten. Gå inte och bränn alla pengar på kampanjer. Utan tänk always-on – dvs vad kan vi göra nu, testa i tex en månad, utvärdera och sedan allokera om pengarna utefter det som ger bäst resultat. Så kan man lägga kampanjerna on-top av sin always-on närvaro. Det är faktiskt inte så komplicerat som det låter och en bra och modern byrå eller konsult kan hjälpa ert företag på traven med att starta och sedan fada ut när ni är uppe på banan och självständiga.

3. Använd datan som ni har, det vill säga börja använd Google Analytics (eller vad det nu må vara). Bygg en dashboard för att skala av onödig data, koncentrera er på det väsentiliga och avsätt en timme i veckan där ni ser över det viktiga, och bestämmer vad som bör ageras på, och utför ändringarna. Lyckas ert företag med det, kommer ni få sådant otroligt försprång på alla andra. Så många har webb-analytics konton som de sällan jobbar aktivt med. Det finns mängder med insikter som kommer att generera ökad intäkt för ditt företag eller en bättre upplevelse för era kunder. Win-win!

För fler tips, nedladdningbara dokument för startegi och struktur för marknadsföring, gå till Veronicas hemsida.

Bild tagen av fotograf Nina Simonen.

Tack Veronica!

Vi tackar Veronica för att hon delade med sig av sin kunskap till oss andra i gruppen!

Patrik Rosenfeld

Digitala Strateger i Sverige
Mail: patrik.rosenfeld@gmail.com
Telefon: 070-494 26 52
Min profil på LinkedIn
Digitala Strateger i Sverige på LinkedIn

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *