Vad är en digital strategi?

Digital Strategi

Digital strategi

Digital strategi handlar för mig om att få en tydlig bild över företaget, dess målgrupper, produkter, marknader, konkurrenter och vilka mål de har för att kunna ta fram en prioriterad aktivitetslista med smarta och genomtänkta aktiviteter att genomföra för att på bästa sätt understödja och nå de mål som företaget har.

Listan på aktiviteter kan sträcka sig över flera områden. Här kommer några exempel:

Analys, mätning, optimering och mål (KPIer)
-Webbanalys (flödesanalys, trafikanalys, generell analys mm)
-Kanalanalys
-Spårning (rigga upp Google Analytics i Google Tag Manager med events och mål)
-Konverteringspunkter (mäta kontaktformulär, klick på mailadresser mm)
-Sätta mål (vilka mål ska vi börja mäta sajten på)
-Optimering av sajt (var hoppar trafiken av och varför och vad kan vi göra åt det?)
-Dashboards (skapa tydliga dashboards baserat på deras grundläggande mål)

SEO, Google Ads och innehåll
Strategisk SEO (vilka sidor är viktigast och vilken typ av innehåll skall de ha och med vilka sökord och fraser?)
-Teknisk SEO (hur funkar sajten rent tekniskt utifrån ett SEO-perspektiv?)
-Google Ads (komplement till god SEO eller optimering av befintlig)
-Länkstrategi (arbetar man med länkar idag och hur?)
-Innehåll (granska innehåll och göra ett väl grundat SEO-arbete för att svara på sökningarnas svar)

Bannerannonsering och remarketing
-Google display
-Remarketing

Annonsering och sociala medier
-Annonsering i sociala medier (i vilka sociala medier finns deras målgrupper?)
-LinkedIn
-Facebook
-Instagram
-mm
-Sociala medier strategi (hur skall de arbeta för att driva organisk trafik från sociala medier?)
-Kanalval (i vilka kanaler finns de viktigaste målgrupperna och hur når vi dem?)
-YouTube (vad gör de här och vad kan vi göra bättre och mer av?)

E-postutskick och CRM
-CRM (hur jobbar man med detta idag?)
-Mail (hur jobbar man med detta idag?)
-Market automation (vad kan vi automatisera längre fram i processerna)

Målgrupper
-Målgruppsanalys (stämmer målgrupperna överens med det vi ser på webbsidan)
-Segmentering (kan vi hitta konverterande segment som vi bör rikta oss mot i större utsträckning?)

Webbdesign, branding och UX
-Brandarbete (behöver varumärket uppdateras?)
-UX-genomgång (vad kan vi göra bättre på sajten utifrån ett UX-perspektiv?)
-Användarvänlighet

Prioritering av aktiviteterna
När alla tänkte aktiviteter finns på plats börjar själva prioriteringen av aktiviteterna där vi värderar varje aktivitet utifrån vilket värde den potentiellt skulle kunna skapa eller tillföra, hur viktig aktiviteten är för företaget och hur stor insats i pengar eller tid det kommer att krävas. När detta är gjort blir det mycket lättare att börja prioritera vad som vi skall börja att arbeta med. Tanken är att gå på de “lägst hängande frukterna först” med målet att få så mycket “bang for the buck” som möjligt. Ibland dyker det ju även upp saker som man måste ta tag i direkt så själva strategiarbetet börjar ju egentligen samma sekund som man påbörjar strategiarbetet.

Vilka aktiviteter börjar man med?
På detta sättet gör vi aktiviteterna i en väl organiserad ordning utifrån verkan och effekt för att kunna skapa omedelbara resultat plus att vi kan jobba på flera fronter samtidigt. Vissa saker behövs ju göras för att kunna mäta och värdera effekterna av aktiviteterna så det kan ju vara bra att börja där annars blir det svårt att mäta och värdera resultatet.

Vem gör vad?
Samtidigt som aktiviteterna värderas och prioriteras så sätter man insats i timmar och i möjlig spend för att kunna planera och även bestämma vem som gör vad och när så varje aktivitet kommer även att ha en egen tidsaxel.

Analys och uppföljning av aktiviteter
Det är jätteviktigt att det finns mätning påkopplad och att det finns ett tydligt mål med de aktiviteter som görs inom marknadsföring och sajt-optimering annars går det inte att utvärdera resultaten av de olika aktiviteterna.

Digital strategi – en löpande process
Strategiarbetet är ju en löpande process där det hela tiden kommer upp nya typer av aktiviteter som gör att man löpande behöver värdera och omprioritera aktiviteterna så att aktivitetslistan hela tiden är aktuell och att man vet vad som är gjort och skall göras och när.

Löpande avstämningar
För att hela tiden hålla strategin och aktivitetslistan levande behöver vi ha löpande avstämningsmöten för att tillsammans prioritera eller omprioritera aktiviteterna.

Att skapa en digitala strategier på det här sättet ger väldigt bra och långsiktiga resultat och även en tydlig väg framåt på ett strukturerat och smart sätt.

Hör av dig om du vill veta mer eller vill att jag skall hjälpa er i ert strategiarbete!

Varför inte sätta igång redan idag?

Patrik Rosenfeld

Rosenfeld Marketing AB
Mail: patrik.rosenfeld@gmail.com
Telefon: 070-494 26 52
Min profil på LinkedIn
Digitala Strateger i Sverige på LinkedIn