Vad är strategisk SEO?

Vad är Strategis SEO

 Vad är strategisk SEO?

Syftet med en strategisk SEO är att komma fram till vilka sökord eller fraser som skall vara kopplade till vilka landningssidor och med vilken typ av innehåll.

Sökorden bör vara starkt sammankopplade med kundens kärnverksamhet, produkter eller tjänster och konkurrensen bör också vara väl avstämd så att man inte ger sig in i den tuffaste konkurrensen med fel sökord. Sökorden bör även vara placerade i en sökfunnel med syftet att identifiera vilka typer av behov som finns och var kunderna befinner sig i sina cykler. Allt från bildsök där det mesta börjar ner till nära ett köp. Landningssidan bör alltså ha ett tydligt syfte dvs att besvara de potentiella kundernas sökfrågor i Google på ett väl genomtänkt och kreativt sätt och med rätt typ av innehåll (bild, video, text, topplista, punkform) utifrån vilka frågor som behöver besvaras.

I ett strategiskt SEO-arbete så går man igenom följande steg:

Fas 1: Sökord och landningssidor

 • Workshop och löpande avstämningsmöten
 • Granska befintlig organisk trafik
 • Sökordsanalys
 • Relevans och sökvolym
 • Konkurrentanalys
 • Rankande sökord/fraser
 • Värdering av nuvarande rankning
 • Prioritera sökord/fraser utifrån relevans, rankning och volym
 • Koppla sökord/fraser till nya eller befintliga landningssidor
 • Ta fram rätt URLer

Kund är delaktig i hela processen och vi har 2-3 avstämningsmöten där vi går igenom sökord och prioriterar löpande för att kunna tratta ner till de mest prioriterade områdena.

Fas 2: Ta fram relevant innehåll

 • Workshop och löpande avstämningsmöten
 • Dela upp sökorden i en sökfunnel för att se var i köpprocessen kunderna befinner sig
 • Granska sökord/fraser utifrån vad kunderna vill ha svar på
 • Vilka sökord lämpar sig till bildsök och skapa en bildsöksfunnel
 • Ta fram svar på de potentiella kundernas sökfrågor
 • Hur skall frågorna besvaras? (bilder, text, topplistor, punktlista, video mm)
 • Ta fram syfte och mål med varje sida
 • Instruktionsdokument till de som skall skapa innehållet

Både kund och de som skall skapa innehållet är delaktiga i fas 2.

Kontakta mig om du vill komma i kontakt med en riktigt bra SEO byrå i Malmö eller om du vill veta mer som SEO, strategisk SEO, sökordsanalys, sökmotoroptimering eller strategier runt SEM generellt!

Varför inte sätta igång redan idag?

Patrik Rosenfeld

Rosenfeld Marketing AB
Mail: patrik.rosenfeld@gmail.com
Telefon: 070-494 26 52
Min profil på LinkedIn
Digitala Strateger i Sverige på LinkedIn