Tre frågor till digitala strategi-experten Christoffer Vollmer

christoffer-vollmer

Dags för digitala strategi-experten Christoffer Vollmer att svara på våra tre frågor!

Christoffer är strategikonsult och ledare för digital transformation på Forefront Consulting Group med 20 år i gränslandet av kundupplevelse, affär och teknik. Under dessa år har han hjälpt allt från globala företag till mindre startups att utforska, förstå, definiera och genomföra projekt inom det digitala.

Varför är digital strategi viktigt enligt dig?

Digitalisering är livsviktigt för alla organisationer av idag. Givetvis för att effektivisera den befintliga affären. Men ännu viktigare för att hitta nya affärer, tillväxtmöjligheter och sätt att möta konsumentbehov vid horisonten. Till syvende och sist handlar det om att fortsatt vara relevanta och därmed finnas kvar imorgon.

Jag tycker egentligen att begreppet digital strategi är lite problematiskt ibland. Det ger lätt bilden, främst till den inte helt insatte, att digitalt är ett distinkt ’område’ eller en ’kanal’ som kan hanteras av specialister, i ytterligare en dedikerad silo inom organisationen, inte sällan inom marknad eller IT.

Problemet med detta är att man missar möjligheten att ifrågasätta hur digitalt transformerar hela affären och hur man egentligen skulle behöva organisera sig för att bättre fånga digitala möjligheter (antagligen annorlunda än idag). Den digitala strategin riskerar då att bli vingklippt, eller i värsta fall väldigt dyr fernissa på ytan av en affär som kanske inte kommer vara lika relevant imorgon.

Istället handlar det i mitt tycke om att digitalt tänkande måste bli en del av hela organisationens DNA och därmed en naturlig del av alla befintliga strategier. Lättare sagt än gjort, men jag är övertygad om att företag av idag inte behöver fler strategier, utan snarare annorlunda sådana. För att göra den transformationen krävs dock ofta någon form av roadmap, eller kanske en digital strategi om man så vill.

Hur håller du dig uppdaterad inom området digital strategi? Finns det några experter, bloggar eller sajter du kan rekommendera att följa?

Jag håller mig uppdaterad genom att försöka förstå trender och skeenden i både makro och mikroperspektiv, samhällsutveckling, teknikutveckling och konsumentbeteende.

Läser just nu The Future of the Professions av Richard & Daniel Susskind som kan rekommenderas för ett intressant framtidsperspektiv på yrkeslivet.

Annars är favoriter The Ready för att få perspektiv på organisationsutveckling, Tim Brown, Brian Solis och Pierre Nanterne på Linkedin, McKinsey Quarterly, S+B Ideas that work och Patrick Gilbert som ofta har intressanta tankar om digitalisering och CX i stort och smått. Därutöver givetvis en mängd intressanta personer och organisationer på Twitter.

Med viss oregelbundenhet delar jag själv med mig av tankar kring strategi, kundupplevelse, förändringsledning och digital transformation på min blogg, christoffervollmer.com, som man gärna får följa om man är intresserad.

Om du skulle ge tre bra råd inom digital strategi, vilka skulle det bli?

1. Sätt en modig vision och en liten strategi (eller roadmap om man så vill) med makrofokus. Börja agera och justera riktningen agilt i takt med lärdomarna. I en värld i förändring är det inte relevant med för detaljerade strategier som försöker se bortom en suddig horisont.

2. Skapa mandat och resurser. Ofta är det inte strategin som falerar, utan exekveringen av densamma. Inte sällan pga silotänkande, brist på förändringsledning och bristande mandat.

3. Acceptera att ni kommer att misslyckas. Bli datadriven och se varje misslyckande inte som en bortkastad investering utan som lärdomar och insikter till förbättringar. Sätt en KPI som handlar om att misslyckas så snabbt som möjligt.

Tack Christoffer!

Vi tackar Christoffer för att han delade med sig av sin kunskap till oss andra i gruppen!

Patrik Rosenfeld

Digitala Strateger i Sverige
Mail: patrik.rosenfeld@gmail.com
Telefon: 070-494 26 52
Min profil på LinkedIn
Digitala Strateger i Sverige på LinkedIn