Tre frågor till digitala transformations-experten Katarina Chowra


Dags för Katarina Chowra att svara på våra tre frågor till experten! Katarina arbetar med att coacha startups enligt Lean Startup metoden på Uppsala Innovation Centre och med att hjälpa företag att bli mer innovativa, mer agila och mer anpassade för framtiden. Hon har tagit fram några verktyg för Berghs School of Communications räkning, för företag som vill säkerhetsställa att affären, kommunikationen, varumärket och kulturen är anpassade för framtiden (som redan är här).

Katarinas stora passion är att hjälpa företag att ta klivet in i den nya digitala, hållbara och altruistiska världen som indirekt ger mer framgångsrika företag.

Vad är en digital strategi enligt dig?

Allting går mot digitalisering, så digital strategi är för mig, för generellt och diffust begrepp. Det kan vara allt från facebook strategi till förändringar av interna processer. Om några år så kommer vi inte ens prata om ”digital strategi”, utan mer specifikt kundservice strategi, produktutvecklingsstrategi etc. (Som förr, fast ändå på ett helt annat sätt)

Jag föredrar att prata om transformation, då det tydligare betonar att kulturen, vanorna och beteendemönstren måste förändras för att ett nytt smartare och effektivare sätt att arbeta ska kunna tillämpas (= digitaliseras).

Att bara digitalisera befintliga processer leder oftast till begränsade vinster, och till att man blir ”nöjd” och inte fortsätter transformationsarbetet, vilket på sikt leder till att man halkar efter ytterligare.

Om du skulle ge tre bra råd runt digital strategi, vilka skulle det bli?

  1. Ledningen måste aktivt delta och stödja transformationsarbetet (som i sin tur kan digitaliseras).
  2. Det är viktigt att ha en uttalad och tydlig vision samt mission. Visionen behöver måla upp ett drömscenario. Missionen behöver svara mot hur ni vill bidra till drömscenariot, dvs hur ni vill förbättra era kunders vardag, samhället eller planeten. (Viktigt för att säkerhetsställa att hela organisationen är kundorienterad, slippa suboptimeringar och att ständigt sträva mot att göra sitt yttersta för att uppnå visionen).
  3. Arbeta i tvärfunktionella team och se till att de inblandade har mandat och tillåtelsen att göra begränsade fel. Det är näst intill omöjligt att ta fram smarta och innovativa förändringarna om man samtidigt begränsas av att det måste bli rätt. Börja istället med en mindre del, får ni bra resultat så ta förändringen, transformationen, digitaliseringen vidare till nästa steg – annars gör om. (Här kan man lära sig en hel del av hur startups jobbar.)

Har du några fler tips?

Det är allt fler företag, stora som små, som börjar snegla på startups och specifikt lean startup metoden för att också bli mer agila, kundorienterade och anpassade till att agera i en osäker omvärld. Exempelvis så sa General Electrics CTO, Mike Little; ”Complete turn around of how we do business” när han beskrev effekterna av metoden. Det är transformation på riktigt. GE hamnade förra året på Fast Companys topp 20 listan över de mest innovativa företag, direkt efter Spotify. Googla på Steve Blank/ enterprises/ lean startup så finns det massa matnyttigt material eller ta kontakt med ett företag som redan har börjat jobba som startups så kan du få mera tips.

Tack Katarina!

Vi tackar Katarina för att hon delade med sig av sin kunskap till oss andra i gruppen!

Patrik Rosenfeld

Digitala Strateger i Sverige
Mail: patrik.rosenfeld@gmail.com
Telefon: 070-494 26 52
Min profil på LinkedIn
Digitala Strateger i Sverige på LinkedIn