Fem frågor till Erik Thorell på Digitala Strategidagarna

Dags att ställa lite frågor till Erik Thorell som är ansvarig för Digitala Strategidagarna i Stockholm. På Digitala Strategidagarna kommer 10 välkända talare från den offentliga sektorn under en heldag att inspirera, dela kunskap och erfarenhet inom digital strategi och digital transformation.

Hur startade Digitala Strategidagarna – Offentlig Sektor, av vem och varför?

Intresset från offentlig sektor på våra andra event kopplat till digitalisering har varit stort och många har efterfrågat en konferens riktad mot just dem. Samtidigt har vi märkt av en ökad förståelse och medvetenhet i offentlig sektor kring vikten av att arbeta med digitaliseringen på ett smart och strukturerat sätt, både för att göra organisationen effektivare men framför allt för att skapa ökad nytta för kunderna, som i detta fall är medborgarna.

Vi som arrangerar konferensen, Summit and Friends, är ett bolag vars affärsidé är att vara ett oberoende forum för kunskapsdelning och kompetensförsörjning inom områden kopplade till digitaliseringen.

Vad är huvudsyftet med Digitala Strategidagarna – Offentlig Sektor?

Med tanke på hur många och stora satsningar som görs på digitalisering inom offentlig sektor, med målet att skapa värde och nytta inte minst för medborgarna, tycker vi att det känns viktigt att få vara med och skapa ett forum där talare, deltagare och samarbetspartners möts för att lära av varandra och utbyta erfarenheter för att driva digitaliseringen i offentlig sektor framåt. Många organisationer inom offentlig sektor har varit lyckosamma i sina digitala transformationer, medan andra ligger lite efter. Att då slippa uppfinna hjulet på nytt utan i stället lära av varandra, dela best practice och tillsammans diskutera och inspirera varandra till hur man på bästa sätt ska jobba är viktigt för att offentlig sektor som helhet ska blir effektiva i sin digitalisering.

Vad är det roligaste med att jobba med Digitala Strategidagarna?

Det är att få en inblick i alla spännande satsningar och projekt som görs i alltifrån de största myndigheterna till de minsta kommunerna. Att dagligen prata med personer som är drivande i sina organisationer gällande att nyttja möjligheterna som digitaliseringen innebär. Ena dagen pratar jag med någon som varit med och implementerat ett nytt ärendehanteringssystem i sin kommun som har lett till en ökad kundnöjdhet med 82 %, för att nästa dag prata med regeringens företrädare om hur statens satsningar på digitalisering ser ut under de närmsta åren.

Kan du berätta lite om årets talare och vad de skall prata om?

Vi får lyssna till Annika Bränström, avgående generaldirektör på Bolagsverket, som varit en förgrundsfigur gällande digitalisering inom myndighetssverige, bland annat som tidigare ordförande i E-delegationen. Pensionsmyndighetens CIO Peder Sjölander kommer att prata om vad digitalt ledarskap innebär och hur tydlig kommunikation är en avgörande faktor för att skapa samverkan och en enhetlig målbild i organisationen. Helena Mehner, kommunikationsdirektör i Göteborgs stad, kommer prata om hur man ser till att utgå från medborgarna när nya tjänster skapas och vad som krävs av den interna organisationen för att lyckas på ett effektivt sätt.

Christer Berg, ordförande i Dataföreningen, kommer att framtidsspana kring offentlig sektor i en digital framtid och Fredrik Söderqvist, utredare på Unionen och före detta expert i Digitaliseringskommissionen, pratar kring hur plattformsekonomin kommer att påverka framtidens arbetsmarknad. Utöver detta kommer vi få lyssna till Anders Nyström från regeringskansliet som berättar om regeringens digitala satsningar, Hans-Eric Holmqvist som är regeringens utredare kring styrning av nationella digitala tjänster, Regina Rasmanis som är konsultchef på Olingo med mångårig erfarenhet av digitala projekt i offentlig sektor, Patrik Flensburg som är servicechef i Lomma kommun samt dagens moderator Gustav Molnar, VD på Diwo, som brinner för att skapa digitala arbetsplatser som driver medarbetarengagemang. Vilken line-up va?!

Har ni haft några roliga händelser under konferenserna genom åren som du kan dela med dig av?

Förutom fantastiska talare, engagerade deltagare och en generellt härlig stämning dyker det på varje event upp saker som sticker ut lite extra. Det har varit alltifrån clowner och glassmaskiner till mannequin challenge med 200 pers och after work med inhyrd DJ. Vad det blir under Digitala Strategidagarna – Offentlig sektor? Kom dit så får du se…

Digitala Strategidagarna – Offentlig sektor äger rum i Stockholm den 3:e Maj!

Alla medlemmar i LinkedIn-gruppen ”Digitala Strateger i Sverige får 1000 kr i rabatt. Ange bara koden ”digitalstrateg1000” vid bokning. Boka här!

Tack Erik!

Vi tackar Erik för att han delade med sig av sin kunskap till oss andra i gruppen!
Patrik-Rosenfeld
Patrik Rosenfeld

Digitala Strateger i Sverige
Mail: patrik.rosenfeld@gmail.com
Telefon: 070-494 26 52
Min profil på LinkedIn
Digitala Strateger i Sverige på LinkedIn

Officiella samarbetspartners:

Internet-i-fokus-logo  analyticsdagarna-logo  Digitala-strategidagarna-logo3