Tre nya frågor till digitala strategi-gurun Johan Svensson från Berghs School of Communication

johan_svensson-webb-1

Dags för det digitala fullblodsproffset Johan Svensson på Berghs School of Communication  att svara på tre frågor!

Johan är Affärsutvecklingschef på Berghs School of Communication och jobbar med skolans kunderbjudande, utvecklar nya koncept som t ex Student Lab och Growth Academy och föreläser för företagskunder. Johan startade ett av Stockholms första co-working space 2008 och sedan 2013 har Johan skrivit över 1 500 artiklar i ämnet #digitalainsikter på den egna contentplattformen ExploreCurate.com och en ok i samma ämne. Johan är en flitigt anlitat föreläsare och processledare.

1. Vad är en digital strategi enligt dig?

Begreppet digital strategi har blivit ett säljargument som konsulter använder sig av eller ett slags alibi för företag som vill visa att man hänger med i den digitala utvecklingen. En del menar att de har en digital strategi för att någon precis fick ansvaret för företagets Facebooksida och andra menar att det handlar om en nödvändig och uttalad förändringsprocess för hela företaget. En s.k. digital transformation. Jag har svårt att se att det finns en specifik digital strategi. Det digitala perspektivet behövs i hela strategiarbetet och hos alla som är involverade i det.

2. Är det viktigt för ett företag att ha en digital strategi?

För alla företag är det viktigt att ha tydliga mål och bra strategier för hur man ska nå dem. Jag skulle säga att den digitala utvecklingen har påverkat hela strategiarbetet. Utvecklingen går allt snabbare och fönstret för både utmaningar och möjligheter krymper. De som inte har rätt förutsättningar att agera tillräckligt snabbt hinner helt enkelt inte med. De nya formaten för strategiarbete handlar inte längre om tunga affärsplaner och femårsperspektiv. Det kräver nya insikter för att ställa om strategiarbetet till korta cykler där interaktionen med användarna blir nyckeln till en snabb och kostnadseffektiv affärsutveckling.

3. Vem i företaget har ansvaret för den digitala strategin?

Ledningsgruppen har ansvar för företagets strategier och ytterst den verkställande. Det strategiska digitala perspektivet är inget som kan delegeras ned i organisationen utan behöver implementeras i ledningens strategiarbete. När jag arbetar med ledningsgrupper stämmer jag alltid av att ledningsgruppen delar den uppfattningen eller är beredda att köpa den. Annars är det bättre att de går på ännu en inspirerande föreläsning om sociala medier.

Mina råd till en ledningsgrupp som precis börjat omfamna den digitala utmaningen i sitt strategiarbete är:

1. Hitta en gemensam utgångspunkt för hela ledningsgruppen att jobba utifrån.
2. Se till att samla in alla insikter ni kan om slutanvändarna i den affärskedja ni är en del av.
3. Identifiera och implementera en iterativ process för att snabbt testa och utvärdera nya idéer och koncept.

De mest framgångsrika företagen är de som har förmågan att se på sin omvärld här och nu. Företag som inte låter sig bakbindas av traditionen utan istället hundraprocentigt fokuserar på verkliga behov att lösa hos kunderna. För att lyckas med sin digitala omställning behöver de traditionella företagen se över sin strategiprocess och ansvaret för det ligger hos ledningsgruppen.

Tack Johan!

Vi tackar Johan för att han delade med sig av sin kunskap till oss andra i gruppen!

Patrik Rosenfeld

Digitala Strateger i Sverige
Mail: patrik.rosenfeld@gmail.com
Telefon: 070-494 26 52
Min profil på LinkedIn
Digitala Strateger i Sverige på LinkedIn