Tre frågor till rörlig bild/video-experten Mikael Hellman på Malmö stad

Mikael Hellman_stor_bw.jpg

Mikael Hellman arbetar på Malmö stad med visuell kommunikation, med stort fokus på rörlig bild/video. Malmö har lång erfarenhet av att använda rörlig bild för informationsspridning och var något av en pionjär när det gäller video inom offentlig förvaltning. Långt innan den breda massan fick upp ögonen för vad man kunde använda video till hade Malmö redan testat det mesta.

Mikael är Malmö stads expert/strateg inom videoområdet. Han hjälper och stödjer stadens ca 120 kommunikatörer med allt som rör video, men driver även på den strategiska och tekniska utvecklingen av video i organisationen. Oavsett kanal eller produktionsteknik.

Varför är rörlig bild/video viktigt enligt dig?

Rörlig bild är den informationsform som växt absolut allra mest på nätet under de senaste åren och allt pekar på att det fortsätter. På Malmö stad insåg vi redan 2009 att det fanns en enorm kraft och möjlighet med rörlig bild, både för intern och extern information.

Med video kan man under mycket kort tid kommunicera tydlig information som är lätt att ta till sig. Förutom att vi t ex kan synliggöra de övergripande målen för Malmö stad och våra verksamheter, kan video bidra till ökad insikt i det dagliga arbetet och synliggöra det för malmöborna. Vi kan t ex visa hur stadens tjänster och samhällsservice fungerar, visualisera kommunövergripande satsningar, planer, beslut, pågående projekt, kampanjer, evenemang m.m. Men video är även viktigt i det interna arbetet och kan hjälpa oss att utveckla organisationen.

Idag måste du mer eller mindre använda rörlig bild på olika sätt för att nå dina målgrupper.

Hur håller du dig uppdaterad i ämnet? Finns det några experter, bloggar eller sajter du kan rekommendera att följa?

Det här är ju ett område under mycket snabb utveckling. LinkedIn tycker jag är en bra källa till information, det finns många fler professionella idag som delar med sig av tips och idéer än när jag började. Då tittade jag mest på engelska och amerikanska sajter, t ex som Tubular Insights Daily Digest (tidigare ReelSEO) och besökte olika konferenser där ämnet togs upp.

Men det mesta av informationen som finns på nätet riktar sig till video för kommersiell användning, medan jag är mer intresserad av video inom offentlig sektor – även om principerna är detsamma. Därför har vi en nystartad grupp på Facebook som heter ”Nätverk för videokommunikation i offentlig sektor”. Gruppen har idag ca 400 medlemmar.

Det har länge varit tyst från svenska reklam- och PR-byråer, men de har också vaknat och sprider information om rörlig bild vilket jag är väldigt glad för.

Om du skulle ge tre bra råd runt rörlig bild, vilka skulle det bli?

1. Utgå ifrån kraften i rörlig bild och inte ifrån enstaka kanaler eller produktionstekniker, de ändras ju med tiden. Många målar in sig i ett hörn genom att säga att man ska göra en YouTube-video eller en Facebook-video eller att man bara ska filma med mobilen, kanske köra 360-filmning eller använda drönare – istället för att man bör ha utgångspunkten att man kan arbeta med rörlig bild oavsett kanal eller teknik. I en stor organisation som Malmö stad använder vi rörlig bild på massor av olika sätt.

2. Skapa ett produktionsflöde så att ni snabbt och enkelt kan göra en video. Vilka kameror kan användas, vilken dator ska man redigera på, vad gör man med video-filen etc.

3. Det finns ingen optimal videolängd på nätet. En kort video (runt 1 minut eller kortare) kan användas för att skapa uppmärksamhet, en lite längre videofilm (runt 3-5 minuter) kan användas om man vill ge lite mer bakgrundsfakta och information. En riktigt intresserad målgrupp är även beredd att se längre seminarier eller längre dokumentärer. Så alla filmer behöver inte vara korta för att fungera.

Något annat du skulle vilja dela med dig av?

Video är här för att stanna – det är vår tids nya språk. Vi vet inte på vilket sätt videoanvändningen kommer att utvecklas, men vi kan vara säkra på att det är ett viktigt media att använda.

Använd de möjligheter som finns, anpassat efter ditt företags eller din organisations förutsättningar och mål. Kanske är det informationsfilmer på hemsidan och intranätet? Video i nyhetsbrev eller på digitala skärmar? Video i spel eller appar? Direktsändningar på Facebook eller en kanal på YouTube?

Eller så är det helt enkelt en blandning av alla?

Så här arbetar Malmö stad med webbvideo

Tack Mikael!

Vi tackar Mikael för att han delade med sig av sin kunskap till oss andra i gruppen!

Patrik-Rosenfeld

Patrik Rosenfeld

Digitala Strateger i Sverige
Mail: patrik.rosenfeld@gmail.com
Telefon: 070-494 26 52
Min profil på LinkedIn
Digitala Strateger i Sverige på LinkedIn

Officiella samarbetspartners:

Internet-i-fokus-logo  analyticsdagarna-logo  Digitala-strategidagarna-logo3
262x89-logoNew-med-text-bli-medlem