Sökordsanalys (Strategisk SEO)

Vad är syftet och målet med en sökordsanalys?

“Syftet och målet med en sökordsanalys är utforska och förstå era potentiella kunders/målgruppers sökbeteenden online och kartlägga vilka behov de har vid olika typer av frågeställningar samt vilken typ av innehåll de troligt söker efter med målet att driva ökad mängd av kvalitativ organisk trafik till sajten för att skapa fler leads och ökad försäljning.”

Sökordsanalys

Att välja rätt sökord kräver att vi känner till hela spelplanen

Utan att göra ett bra förarbete för din sökordsoptimering och val av nyckelord kommer du inte att kunna välja rätt sökord till din sajt. Först och främst handlar det om att börja i rätt ända genom att prioritera vilka områden som är viktigast för er som företag. Tänk er att ni har ett hundratal produkter eller tjänster på er sajt som ni vill skall synas vid en sökning i Google, frågan är då, vilka är viktigast för er just nu? Vilka ligger närmast er kärnverksamhet? Vilka tjänar ni pengar på? Vilka är mest konkurrensutsatta? Ofta har man en 80/20-situation som brukar vara att det är 20% av produkterna som står för 80% av omsättningen eller vinsten. Har man det förhållandet så är det ju på de 20 procenten man bör sätta igång att arbeta och prioritera med.

Prioritera, prioritera och prioritera
Allt handlar om att lägga både era och våra resurser på rätt ställe annars kan projektet lätt gå överstyr i både timmar för att göra själva SEO analysen men även i nästa steg när man skall börja skapa innehåll för alla sidorna. Så genom att hålla starkt fokus på att hela tiden prioritera vad som är viktigast i alla faserna av sökordsanalysen så kommer vi alltid att ha ett relevant fokus.

Vilken typ av webbsida har ni?
Det hänger ju även på vilken typ av webbsida ni har och vilka typer av mål eller KPIer ni har med er verksamhet. Har man en e-handelssajt blir prioriteringen ännu mer viktig då man kanske har tusentals produkter eller kanske till och med hundratusentals produkter och då gäller det verkligen att välja rätt. Har man en lite enklare sida där det handlar om att generera leads så blir det ju genast lite lättare att prioritera.

Hur mogen är er verksamhet inom SEO?
En annan aspekt utifrån detta perspektivet är ju beroende på hur mogen er verksamhet är inom SEO. Vet man redan idag vilka sidor med tillhörande nyckelord som rankar och vad man vill bli bättre på så blir ju självklart det också en del av prioriteringen.

Vi behöver alltså veta en hel del om er verksamhet, era produkter eller tjänster, er bransch och konkurrenter för att kunna avgöra om ett nyckelord eller fras kan vara viktigt för er eller inte och även var på er sajt det skulle göra bäst effekt. Vi kommer även löpande göra avstämningar runt er sökordsanalys för att se till att vi varken missar något viktigt och att ni får göra vägval på sökord och vilka landningssidor de bör tillhöra när vi inte själva kan göra den bedömningen, det är ju trots allt ni som känner er verksamhet och bransch bäst så det är jätteviktigt att ni är delaktiga i processen runt SEO analysen.

Vilken typ av organisk trafik är viktig?
En annan aspekt i det strategiska SEO arbetet är ju att se till att mäta både status nu på er organiska trafik, är den bara varumärkesrelaterad eller har ni även djupare organisk trafik till sajten dvs trafik som ej är relaterad till ert varumärke utan är relaterad till ett område, uttryck eller frågeställningar runt era relaterade produkter eller områden. Det är ju där den kvalitativa trafiken kommer in i spel och det är ju oftast den vi är ute efter och ju djupare ner i besökarnas sökfunnel vi kan komma desto bättre. Vi vill alltså fånga upp de potentiella besökarnas uppmärksamhet när börjar närma sig eller är nära ett köp.

Sökordsanalys - Välj rätt sökord

Hur gör man en sökordsanalys och vilka sökord skall man använda?

Att göra en väl genomtänkt sökordsanalys är extremt viktigt och kräver självklart lite mer tid men ger ju också en helt annan utväxling när resultaten är på plats. Det gäller ju att ha med sig alla aspekter av ert företag och vad ni vill uppnå, er bransch och utnyttjar era styrkor och även era konkurrenters svagheter så att ni får bästa möjliga förutsättningar till en framgångsrik och långsiktig sökordsanalys.

Ta fram en tydlig och prioriterad plan
Det stora sökordspusslet handlar ju i slutändan om att ha en extremt tydlig plan med er webbsida, vilka sidor som är prioriterade och med vilka sökord som skall vara kopplade till dem. Gör man en ny webbsida från grunden blir det jätteviktigt att lägga hela pusslet för hela webbsidan med kopplade sökord till alla era sidor samtidigt som det är jätteviktigt att mäta vilka sökord och sidor som rankar och driver trafik redan idag så att vi inte missar att peka om de gamla sidorna till den nya strukturen samtidigt som vi har koll på vilken typ av innehåll som rankar idag så att vi kan göra det ännu bättre och nyanserat om möjligt. Även här gäller det att sätta en prioritet på vilket innehåll som bör arbetats om eller fixas med.

Hur väljer jag rätt nyckelord?
Att välja rätt nyckelord är inte alltid det lättaste då det ibland kan finnas hundratals att välja mellan. Därför gäller det att dela upp sökorden i olika delar, exempelvis kan det finnas olika typer av “skiftningar” mellan sökorden eller i kombination med sökorden. Exempelvis städer, lägsta pris, köpa eller olika typer av frågeställningar runt produkten eller tjänsten som gör att man måste börja tänka på vad syftet är med själva sökningen och vad de är ute efter.

Hur tar vi hänsyn till era konkurrenter?
När vi tagit fram potentiella sökord till en specifik sida så börjar vi titta närmare på er egen ranking på dessa och hur era konkurrenter agerar och rankar runt dem och självklart även hur stor sökvolym det finns på sökorden för att kunna få en bra bild av hur konkurrensutsatta era sökord är. Syftet med detta är ju att inte alltid ge sig in i ett tufft getingbo med hård konkurrens utan att välja sina “fighter” noggrant med målet att lägg krutet på rätt nyckelord, oftast lite längre ner i funneln där konkurrenterna förhoppningsvis inte har grävt. Självklart bör man optimera sidan även där det finns tuffare konkurrens men det kommer att ta längre tid och kanske även behöver understöd av Google Ads för att kunna sätta igång med att driva kvalitativ direkt när sökorden är väldigt relevanta och värda att betala för.

Prioritering av sökorden
När det är dags att prioritera sökorden och landningssidorna så är det många aspekter som behöver tas hänsyn till och en av dem är ju er befintliga rakning. Exempelvis om ni rankar på 12:e plats på ett strategiskt viktigt sökord så blir det ju viktigt att få upp den på top 10 dvs på första sidan (helst top 3) i rankning. Detta kan då ställas mot att man har ett annat liknande sökord med samma sökvolym men som inte alls rankar idag så får man ju göra bedömningen om var vi kan få bäst utväxling på spenderad tid och var konkurrensen finns. Så alltid lägst hängande frukt först så att vi kan får bra resultat på de sökord och fraser som är prioriterade för er.

URL-strukturen är A och O…
Om man skall bygga en helt nu webbsida så är en väl genomtänkt URL-struktur med URLer som är kopplade till själva innehållet och dess prioriterade sökord/fraser xtremt viktigt. Det gäller verkligen att tänka igenom hur innehållet skall vara strukturerat och vilka sökord/fraser som skall vara var i strukturen. Vilka huvudsidor och undersidor ska vi ta fram samt hur interna länkar skall funka i strukturen. Om man jobbar med en befintlig webbsida så får man eventuellt strukturera om webbsidan eller vissa delar av webbsidan och peka om.

Mål, syfte och CTAs
Det är även viktigt att man har tydliga mål och syfte på varje sida i strukturen så att man har rätt CTA-knappar på sidan och att man hela tiden har full koll på vad vi vill att nästa steg skall vara i besökarens processer, detta beroende på var i sök-funneln besökaren befinner sig. Ju längre ner desto mer säljdriva CTAs.

De faktorer som vi väger in när vi prioriterar är följande:

 • Relevans
 • Sökvolym
 • Konkurrens
 • Nuvarande rankning
 • Top, mid eller low i sökfunneln
 • Intern prioritet
 • Potential
 • Komplexitet i att skapa innehållet
 • Lägst hängande frukt

Sökordsanalys - Skapa innehåll

Vilken typ av innehåll skall vi ta fram och vilka sökfrågor skall besvaras?

Det strategiska sökordsarbetet handlar om att förstå era potentiella besökares behov och hur vi skall besvara deras frågor på bästa möjliga sätt och även förstå var de är i sina köpprocesser så att vi kan ge dem rätt information så att de förhoppningsvis genomför sin transaktion eller kontaktar just er. Allt handlar om att förstå psykologin bakom varje sökning och vad de är ute efter så att vi kan skapa rätt innehåll för de söktillfällen som vi har valt ut att jobba med dvs det innehållet ni skall bemöta era potentiella kunder med och vid rätt tillfälle för dem.

Små nyansskillnader
Ibland kan det vara väldigt små nyansskillnader i formuleringen av sökfrasen som avgör vad sökaren är ute efter och där sökresultatet kan vara väldigt olika men som vid första anblicken utan djupare analys skulle kunna betyda samma. Därför är det jätteviktigt att vi gör granskningen noggrant för att kunna säkerställa var i deras köpprocesser de är med sina sökningar och var i sökfunneln de befinner sig.

Hur skall vi besvara sökfrågan?
När vi etablerat vad sökaren är ute efter med sin sökning så kommer ju nästa fråga. Hur skall vi besvara sökfrågan och med vilken typ av innehåll? Bilder, text, punktlista, topplista en film eller kanske alla alternativ? Det är ju det som är frågan och är viktigt att man tänker igenom innan man börja skapa innehållet på sidan. Beroende på hur mycket resurser man har till respektive sida så kan ju en sida svara på flera olika typer av sökningar men som är nära relaterade till sig men i en perfekt värld så vill man ju såklart gå på djupet och ha en landningssida för varje sökordsnyans men det är nog ganska orealistiskt att ha som ambition men att över tid försöka att nyansera och dela upp sökorden på fler undersidor om möjligt för bättre resultat.

Börja mäta
När innehållet är på plats på webbsidan är det jätteviktigt att man börjar mäta hur det går med rankningen och även trafiken till sidan i steg två när sökorden börjar klättra. Viktigt att hålla koll på rankingen så att man snabbt kan reagera om man börjar tappa ranking. Detta kan göras med olika webbaserade verktyg där Semrush och SEO Moz är ett par av de stora globala verktygen som många använder.

Sökordsanalys – ett komplext hantverk
Som ni säkert vid detta laget redan förstått så är en sökordsanalys inget man bara slänger ur sig på några timmar utan ett djupgående och komplex hantverk med väldigt många faktorer som påverkar slutresultatet så lägg lite extra resurser på detta innan ni tittar på innehåll på webbsidan då sökanalysen ger väldigt mycket bra feedback på vad ni behöver ta fram för innehåll och vad det skall leverera svar på. Så gör det i rätt ordning och se till att göra det rätt så kommer ni att få långsiktiga och varaktiga resultat som kommer att vara en enorm tillgång för företaget i både med och motvind då sökarbetet består oavsett om ni har bra ekonomi eller inte framöver. SEO är en långsiktig försäkring på bra lönsamhet.

Varför inte sätta igång redan idag?

Patrik Rosenfeld

Rosenfeld Marketing AB
Mail: patrik.rosenfeld@gmail.com
Telefon: 070-494 26 52
Min profil på LinkedIn
Digitala Strateger i Sverige på LinkedIn

Vad är strategisk SEO?

Vad är Strategis SEO

 Vad är strategisk SEO?

Syftet med en strategisk SEO är att komma fram till vilka sökord eller fraser som skall vara kopplade till vilka landningssidor och med vilken typ av innehåll.

Sökorden bör vara starkt sammankopplade med kundens kärnverksamhet, produkter eller tjänster och konkurrensen bör också vara väl avstämd så att man inte ger sig in i den tuffaste konkurrensen med fel sökord. Sökorden bör även vara placerade i en sökfunnel med syftet att identifiera vilka typer av behov som finns och var kunderna befinner sig i sina cykler. Allt från bildsök där det mesta börjar ner till nära ett köp. Landningssidan bör alltså ha ett tydligt syfte dvs att besvara de potentiella kundernas sökfrågor i Google på ett väl genomtänkt och kreativt sätt och med rätt typ av innehåll (bild, video, text, topplista, punkform) utifrån vilka frågor som behöver besvaras.

I ett strategiskt SEO-arbete så går man igenom följande steg:

Fas 1: Sökord och landningssidor

 • Workshop och löpande avstämningsmöten
 • Granska befintlig organisk trafik
 • Sökordsanalys
 • Relevans och sökvolym
 • Konkurrentanalys
 • Rankande sökord/fraser
 • Värdering av nuvarande rankning
 • Prioritera sökord/fraser utifrån relevans, rankning och volym
 • Koppla sökord/fraser till nya eller befintliga landningssidor
 • Ta fram rätt URLer

Kund är delaktig i hela processen och vi har 2-3 avstämningsmöten där vi går igenom sökord och prioriterar löpande för att kunna tratta ner till de mest prioriterade områdena.

Fas 2: Ta fram relevant innehåll

 • Workshop och löpande avstämningsmöten
 • Dela upp sökorden i en sökfunnel för att se var i köpprocessen kunderna befinner sig
 • Granska sökord/fraser utifrån vad kunderna vill ha svar på
 • Vilka sökord lämpar sig till bildsök och skapa en bildsöksfunnel
 • Ta fram svar på de potentiella kundernas sökfrågor
 • Hur skall frågorna besvaras? (bilder, text, topplistor, punktlista, video mm)
 • Ta fram syfte och mål med varje sida
 • Instruktionsdokument till de som skall skapa innehållet

Både kund och de som skall skapa innehållet är delaktiga i fas 2.

Kontakta mig om du vill komma i kontakt med en riktigt bra SEO byrå i Malmö eller om du vill veta mer som SEO, strategisk SEO, sökordsanalys, sökmotoroptimering eller strategier runt SEM generellt!

Varför inte sätta igång redan idag?

Patrik Rosenfeld

Rosenfeld Marketing AB
Mail: patrik.rosenfeld@gmail.com
Telefon: 070-494 26 52
Min profil på LinkedIn
Digitala Strateger i Sverige på LinkedIn